Women in Architecture Taiwan

Share

Overview

WAT Members for the third term:
6 Honor Members, 85 Formal Members, 10 Student Members and 5 Sponsor Members in total. (last update: 5 May, 2022)

Board Members

Chair of Board
Chia-Ju Lin
Managing Directors
Wan-Jen Lin
Hsin-Yi Lin
Managing Supervisor
Archiz C. H. Lin
Directors
Chien-Shuo Pai
Chia-Hsin Wu
Nan-Wei Wu
Jin-Ann Lin
Shao-Yu Huang
Shu-Mei Huang
Supervisors
Yi-Hsuan Tu
Chih-Wen Lan
Alternate Directors
Jui-Ting Wang
Jenny Chu Tzu Peng
Ya-Chi Chang
Alternate Supervisor
Yin-Ping Fang
Executive Secratary
Nicole Tsai
Hornorary Advisor
Li-Yu Hsu

Legal Consultant
LCS & PARTNERS Law Firm
Editorial Committee 
Kwang-Tyng Wu
Su-Hsin Lee
Chu-Joe Hsia
Hsiao-Hung Chang
Huai-Hsuan CHEN
Delin LAI